Test Data Management

CA Test Data Manager može pomoći organizacijama da modeliraju svoje podatke i identificiraju točno one podatke koji su im potrebni za rigorozno testiranje koristeći sofisticiranu vizualizaciju i analizu. Sintetičkim generiranjem podataka testeri mogu dobiti najmanju količinu podataka potrebnu za postizanje 100% funkcionalne testne okoline što smanjuje troškove infrastrukture i trošak ispravljanja kvarova. Podaci su izravno povezani s testnim okolinama i pohranjeni su u testnom skladištu podataka te se mogu i naknadno koristiti (stored as re-usable assets). Kako je i predviđeno kloniran okolina u potpunosti je verzionirana što omogućuje timovima da paralelno rade na više različitih verzija bez međusobne interferencije. Uska grla koja se javljaju prilikom kreiranja velikog broja testni okolina sa ovim rješenjem su gotovo nepostojeća a testeri više ne gube vrijeme čekajući podatke. Moguće je zatražiti i primiti podatke u nekoliko minuta putem web-baziranog portala, drastično povećavajući njihovu produktivnost. Maskiranje podataka na testnim okolinama može pomoći naporima usklađivanja smjernicama i zakonima korištenja i upotrebe korisničkih podataka. Automatizirano profiliranje podataka omogućuje pronalaženje osjetljivih podatke u svim sustavima.

Više o Test Data managementu pročitajte na linku.